Skip Navigation Links
 
  ข่าวสารและกิจกรรม
Skip Navigation Links
  สารสนเทศพื้นฐาน
ด้านสุขภาพจิตนครชัยบุรินทร์
 
Skip Navigation Links
   
Skip Navigation Links
  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน
คลิก
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต Tel. 044 256729 Fax. 044 256730
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(มีประสบการณ์ขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 10,960 บาท รับสมัครถึง 22 สิงหาคม 2557 OpenFile 3070.23 Kb [31/7/57 10:22]

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา ถึง 8 สิงหาคม 2557 Download 4602.50 Kb [18/7/57 13:45]

Happy Monney [1/8/57 10:13]

โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพจิต ภาคีเครือข่ายเข้มแข้งุขภาพจิตสดใส [1/8/57 9:58]

รูปกิจกรรมปรองดอก [1/8/57 9:47]

IQ EQ จ.บุรีรัมย์ [1/8/57 9:43]

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวังปัญหา IQ EQ และการช่วยเหลือเด็กวัยเรียน [1/8/57 9:38]

เครือข่ายผู้พิการทางจิต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา(30 มิ.ย.57) [1/8/57 9:30]

12345678910
Next   Last
 


  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
   

 
  คุณได้รับประโยชจากเว็บไซต์
ของเรามากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
  สถิติการใช้งาน
Online 9  คน
Count
html web counter
สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4425-6729 , แฟกซ์ 0-4425-6730
Copyright© 2008 www.mhc5.com All rights reserved