ข่าวสารและกิจกรรม
Skip Navigation Links
  สารสนเทศด้านสุขภาพจิต  
Skip Navigation Links
   
Skip Navigation Links

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการในตำเหน่งนักวิชาการสาธาณสุข Download 1885.17 Kb [30/3/58 13:45]

รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Download 192.85 Kb [18/3/58 15:30]

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังท่านใดที่สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่ดังนี้ Download 186.16 Kb [3/3/58 13:28]

เอกสารประกอบโครงการหลักสูตรการให้คำปรึกษาในเด็กวัยรุ่น (วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา) [23/2/58 15:57]

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 ปี 2558 Download 271.05 Kb [10/2/58 15:35]

สื่อสุขภาพจิตวัยทำงาน "คนทำงาน กายใจเป็สุข" [4/2/58 11:3]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลทางสังคมจิตใจเพื่อ ปรับทุกข์ สร้างสุข ประชาชนวัยทำงาน เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ2558 วันที่ 26 มกราคม 2558ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา [4/2/58 10:50]

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 26 มกราคม 2558ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา [4/2/58 10:29]

123456789
Next   Last
 

 

  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 
คุณได้รับประโยชน์
จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
คลิก

คลิก
     
  สถิติการใช้งาน
Online 2  คน
Count 108,216
สไมล์โฮส.เอเชีย
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4425-6729 , แฟกซ์ 0-4425-6730  www.mhc5.com