ข่าวสารและกิจกรรม
Skip Navigation Links
  สารสนเทศด้านสุขภาพจิต  
Skip Navigation Links
   
Skip Navigation Links
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต Tel. 044 256729 Fax. 044 256730
สปอตวิทยุ อีโบล่า [2/9/57 10:6]

โครงการปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ให้การปรึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557 (23 ก.ค.57) ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา [1/8/57 10:57]

Happy Monney [1/8/57 10:13]

โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพจิต ภาคีเครือข่ายเข้มแข้งุขภาพจิตสดใส [1/8/57 9:58]

รูปกิจกรรมปรองดอก [1/8/57 9:47]

IQ EQ จ.บุรีรัมย์ [1/8/57 9:43]

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวังปัญหา IQ EQ และการช่วยเหลือเด็กวัยเรียน [1/8/57 9:38]

เครือข่ายผู้พิการทางจิต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา(30 มิ.ย.57) [1/8/57 9:30]

ประกวด DHS ที่ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี [1/8/57 9:24]

DHS สสจ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์(17 มิ.ย.57) [1/8/57 9:20]

12345678
Next   Last
 


  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 
 
คุณได้รับประโยชน์
จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
คลิก

คลิก
     
  สถิติการใช้งาน
Online 1  คน
Count html web counter
สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4425-6729 , แฟกซ์ 0-4425-6730  www.mhc5.com