ข่าวสารและกิจกรรม
Skip Navigation Links
  สารสนเทศด้านสุขภาพจิต  
Skip Navigation Links
   
Skip Navigation Links
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต Tel. 044 256729 Fax. 044 256730
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร PG รุ่นที่ 12 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(Training Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Mental Health and Psychiatric Nursing) [28/11/57 10:18]

โครงการสัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรินทร์ (กิจกรรมชี้แจงและบูรณาการแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2558) วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม วี-วัน โคราช [27/11/57 14:44]

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและจัดทำแผนบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณโรงแรมสบาย [27/11/57 13:39]

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา Download 2754.89 Kb [27/11/57 11:4]

หนังสืออารมณ์ดีมีความสุข [29/10/57 22:58]

แบบรายงานกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (66.89 Kb) [29/10/57 22:49]

สื่อรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2557 [29/10/57 20:37]

สปอตวิทยุ อีโบล่า [2/9/57 10:6]

12345678910
Next   Last
 


  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 
 
คุณได้รับประโยชน์
จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
คลิก

คลิก
     
  สถิติการใช้งาน
Online 1  คน
Count html web counter
สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4425-6729 , แฟกซ์ 0-4425-6730  www.mhc5.com